Про об’єднане міжкафедральне засідання по розгляду дисертації Мартиросян І.А.

17 липня 2020р. 11 00 годині відбулась попередня експертиза дисертаційної роботи Мартиросян Ірини Ашотівни на тему «Підвищення зносостійкості текстильних матеріалів шляхом їх обробки біоцидними речовинами», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.08 – товарознавст...

Ознайомча практика студентів 1 курсу

Cтуденти 1 курсу денної форми навчання, які навчаються за СВО "Бакалавр" факультету «Технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за ОПП «Комерційна діяльність і товарознавство та експертиза в митній справі» разом з...

Захист дипломних робіт бакалаврів 2020

З 22 по 24 червня 2020 на кафедрі товарознавства та митної справи відбувся захист дипломних робіт бакалаврів денної та заочної форм навчання у програмі Zoom. На захист було представлено роботи, присвячені актуальним питанням щодо якості та безпечності як харчових продуктів, так і непродовольчих товарів. Резул...

Конкурс наукових робіт здобувачів освіти«СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ ПРОДУКЦІЇ»

21 травня 2020 року на базі Одеської державної академії технічного регулювання та якості відбувся конкурс наукових робіт здобувачів освіти «СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ ПРОДУКЦІЇ», у якому прийняла участь студентка групи ТТП-35 Волкова Кароліна під керівництвом наукового керівника старшого викладача кафедри тов...

Дистанційна участь Мартиросян І.А. у “Круглому столі”

Старший викладач Мартиросян І.А. стала учасником міжвузовського "Круглого столу" НА ТЕМУ: Актуальні питання менеджменту якості послуг у галузях народного господарства, в якому прийняли участь також викладачі ОНАХТ,  ОДАТРЯ та ОТК ОНАХТ. Метою "Круглого столу" було підвищення рівня обізнаності щодо практично...

Онлайн-участь у конференції

Старший викладач Мартиросян Ірина Ашотівна прийняла участь в ІV-й міжнародній науково-практичній конференції "Якість та безпечність товарів", яка була організована Луцьким національним технічним університетом кафедрою товарознавства та експертизи в митній справі при підтримці он-лайн платформи Zoom. Дякуємо ...

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт Black Sea Science 2020

Студент ТТП-24 Гальчук Денис нагороджений сертифікатом учасника Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт Black Sea Science 2020. Керівниками роботи буди к.с-г.н., доцент Гарбажій К.С., к.т.н., асистент Луцькова В.А. ...

Вітаємо Оксану Володимирівну Бочарову із присвоєнням вченого звання Професора!

Викладачі та співробітники кафедри товарознавства та митної справи щиро вітають завідувачку кафедри, доктора технічних наук Бочарову Оксану Володимирівну з присвоєнням вченого звання Професора! Дякуємо Вам за великий внесок у розвиток вітчизняної науки! Бажаємо наукових, професійних і творчих досягнень! Зич...

Семінар з дистанційних технологій навчання

На кафедрі товарознавства та митної справи 24 грудня 2019 року відбувся Семінар з дистанційних технологій навчання разом з Корнієнко Юрієм Костянтиновичем, директором Центру дистанційного навчання ОНАХТ. Сучасний динамічний інноваційний розвиток нашої держави, соціально-економічні реформи зумовлюють нові пріо...