Методические материалы

Учебно-методические работы преподавателей кафедры:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Митна справа» [Електронний ресурс] : для студентів СВО Магістр спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ден. та заоч. форм навчання освіт.-проф. програми «Комерційна діяльність та товарознавство і експертиза в митній справі» / Я. Г. Верхівкер, Т. М. Смокова ; відп. за вип. Я. Г. Верхівкер ; Каф. товарознавства та митної справи. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 21 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1534625

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Митні збори та тарифи» [Електронний ресурс] : для студентів СВО бакалавр спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ден. та заоч. форм навчання / Т. М. Смокова, О. В. Табачок ; відп. за вип. Я. Г. Верхівкер ; Каф. товарознавства та митної справи. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 53 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1534646

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Основи митної справи». Модуль 1 та 2 [Електронний ресурс] : для бакалаврів проф. напряму 030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво» ден. форми навчання / Т. М. Смокова, Р. Р. Значек ; відп. за вип. Г. Ф. Козлов ; Каф. товарознавства та експертизи товарів. — Одеса : ОНАХТ, 2012. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 40 с. тексту. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.89165

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація управління в митних органах» [Електронний ресурс] : для студентів СВО Магістр спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ден. та заоч. форм навчання (освіт.-проф. програми «Комерційна діяльність і товарознавство та експертиза в митній справі») / Т. М. Смокова ; відп. за вип. Я. Г. Верхівкер ; Каф. товарознавства та митної справи. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 35 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1534665

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Організація управління в митних органах» [Електронний ресурс] : для студентів СВО Магістр спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ден. та заоч. форм навчання (освіт.-проф. програми «Комерційна діяльність і товарознавство та експертиза в митній справі») / Т. М. Смокова ; відп. за вип. Я. Г. Верхівкер ; Каф. товарознавства та митної справи. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 20 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1532673

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Митна справа» [Електронний ресурс] : для студентів СВО Магістр спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ден. та заоч. форм навчання (освіт.-проф. програми «Комерційна діяльність і товарознавство та експертиза в митній справі») / Т. М. Смокова ; відп. за вип. Я. Г. Верхівкер ; Каф. товарознавства та митної справи. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 26 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1532640

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Товарознавство непродовольчих товарів» [Електронний ресурс] : для студентів спец. 076 — Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ден. форми навчання. Ч. 2 / Н. В. Каменева, К. С. Гарбажій, І. А. Мартиросян ; відп. за вип. О. Б. Ткаченко ; Каф. безпеки, експертизи та товарознавства. — Одеса : ОНАХТ, 2017. — Електрон. текст. дан.: 35 с.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Безпечність товарів» [Електронний ресурс] : для студентів СВО «Бакалавр» спец. 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» освіт.-проф. програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» ден. та заоч. форми навчання / Я. Г. Верхівкер, В. А. Луцькова, М. В. Шенгелая ; відп. за вип. Я. Г. Верхівкер ; Каф. товарознавства та митної справи. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 25 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1545664

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів» [Електронний ресурс] : для студентів напряму підгот. 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» ден. форми навчання / К. С. Гарбажій, Ю. П. Байбак ; відп. за вип. О. Б. Ткаченко ; Каф. товарознавства та експертизи товарів. — Одеса : ОНАХТ, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 40 с. тексту. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.109416

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Дослідна робота» [Електронний ресурс] : для студентів напряму підгот. 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» ден. форми навчання / С. А. Памбук, К. С. Гарбажій, Ю. П. Байбак ; відп. за вип. О. Б. Ткаченко ; Каф. товарознавства та експертизи товарів. — Одеса : ОНАХТ, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 19 с. тексту. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.109400

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Товарознавство товарів тваринного походження». Модуль 3. Товарознавство жирів і харчових яєць [Електронний ресурс] : для студентів спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ступеню вищ. освіти Бакалавр / С. А. Памбук, В. А. Луцькова, О. О. Батраков ; відп. за вип. О. Б. Ткаченко ; Каф. товарознавства та митної справи. — Одеса : ОНАХТ, 2019. — Електрон. текст. дані: 38 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.166730

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Основи товарознавства харчової продукції». Модуль 1. Основи товарознавства молочних та яєчних товарів [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» ден. форми навчання / С. А. Памбук ; відп. за вип. О. Б. Ткаченко ; Каф. безпеки, експертизи та товарознавства. — Одеса : ОНАХТ, 2017. — Електрон. текст. дані: 37 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.159684

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Товарознавство товарів тваринного походження». Модуль 1. Товарознавство молока і молочних продуктів [Електронний ресурс] : для студентів напряму підгот. 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» ден. форми навчання / С. А. Памбук ; відп. за вип. О. Б. Ткаченко ; Каф. безпеки, експертизи та товарознавства. — Одеса : ОНАХТ, 2016. — 1 електрон. опт. диск(CD-ROM): 44 с. тексту. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.152773

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Товарознавство товарів тваринного походження». Модуль 2. Товарознавство молочних продуктів і молочних консервів [Електронний ресурс] : для студентів напряму підгот. 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» ден. форми навчання / С. А. Памбук ; відп. за вип. О. Б. Ткаченко ; Каф. безпеки, експертизи та товарознавства. — Одеса : ОНАХТ, 2016. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 35 с. тексту. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.152775

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Товарознавство пакувальних матеріалів і тари» [Електронний ресурс] : для студентів напряму підгот. 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» ден. форми навчання / С. А. Памбук ; відп. за вип. О. Б. Ткаченко ; Каф. товарознавства та експертизи товарів. — Одеса : ОНАХТ, 2016. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 18 с. тексту. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.152737