Методичні матеріали

Навчально-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Підручник « НАССР та системи управління безпечністю харчової продукції / Бочарова О.В. – Одеська національна академія харчових технологій. – Одеса: Атлант, 2019. – 376 с.
 2. Опорний конспект лекцій на англійській мові з дисципліни « НАССР та системи управління безпечністю харчової продукції» для студентів спеціальності 181-Харчові технології. денної форми навчання. Одеса: ОНАХТ, 2019. – 56 с.
 3. Робоча програма нав-чальної практики “Вступ до фаху” для студентів, які навчаються за навчальними планами бакалаврів Одеса: ОНАХТ, 2006. –  11 с.
 4. Сердюк Л.В Робоча програма ви-робничої  практики  для студентів, які навчаються за навчальними планами бакалаврів Одеса: ОНАХТ, 2007Б 10С
 5. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу “Сенсорний ана-лiз” для студентів, які навчаються за навчальними планами бакалаврів спеціальностей050301, 7.050302 денної форми навчанняОдеса: ОНАХТ, 2007. – 29 с.
 6. Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Естетика товарів та дизайн” для студентів, які навчаються за навчальними планами бакалаврів спеціальностей050301, 7.050302 денної форми навчанняОдеса: ОНАХТ, 2011. – 31с.
 7. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Естетика товарів та дизайн» для студентів спеціальностей 6.050301, 6.050302 денної форми навчання. Ч 1 Одеса: ОНАХТ, 2012. – 50с.
 8. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Естетика товарів та дизайн» для студентів спеціальностей 6.050301, 6.050302 денної форми навчання. Ч 2Одеса: ОНАХТ, 2012. – 47с.
 9. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» для студентів спеціальностей 8.050301, 8.050302 денної форми навчання.Одеса: ОНАХТ, 2013. – 34 с.
 10. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва» для студентів спеціальності  7.050301денної форми навчання. Ч.1Одеса: ОНАХТ, 2013. – 36 с.
 11. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Методологія і організація наукових досліджень» для студентів спеціальностей 8.050301, 8.050302 денної форми навчання.Одеса: ОНАХТ, 2013. – 14 с.
 12. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва» для студентів спеціальності  7.050301денної форми навчання. Одеса: ОНАХТ, 2013. – 18 с.
 13. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Дослідна робота» для студентів напрямку підготовки 6.030510 денної форми навчання методичні вказівки Одеса: ОНАХТ, 2014. – 19 с.
 14. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів» для студентів напрямку підготовки 6.030510 денної форми навчання методичні вказівки Одеса: ОНАХТ, 2014. – 39 с.
 15. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Естетика товарів та дизайн» для студентів напрямку підготовки 6.030510 денної форми навчання методичні вказівки Одеса: ОНАХТ, 2016. — 32 с.
 16. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Університетська освіта» для студентів напрямку підготовки 6.030510 денної форми навчання методичні вказівки Одеса: ОНАХТ, 2016. — 5 с.
 17. Методичні вказівки до проходження навчальної методичні вказівки Одеса:ОНАХТ, 2016. – 22 с.
 18. Навчальна програма обов’язкової навчальної дисципліни «Естетика товарів і дизайн» для студентів, які навчаються за навчальними планами бакалаврів Одеса: ОНАХТ, 2016 7. Робоча програма навчальної дисципліни «Естетика товарів і дизайн» для студентів, які навчаються за навчальними планами бакалаврів Одеса: ОНАХТ, 2016.
 19. Робоча програма навчальної дисципліни «Університетська освіта» для студентів, які навчаються за навчальними планами бакалаврів Одеса: ОНАХТ, 2018.
 20. Навчальна програма обов’язкової навчальної дисципліни «Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння та культурних ціннотей» для студентів, які навчаються за навчальними планами бакалаврів Одеса: ОНАХТ, 2019.

Викладачі кафедри повністю забезпечують методичними, мультимедійними матеріалами курсів, які передбачені навчальними планами. Всі матеріали можна знайти за посиланнями нижче.

изображение_viber_2020-07-14_19-28-47 изображение_viber_2020-07-14_19-32-10смсчимиизображение_viber_2020-07-14_19-32-10чмсм изображение_viber_2020-07-14_19-32-11счмсм изображение_viber_2020-07-14_19-32-12 вавава

 

 

Науково-технічна бібліотека Одеської національної академії харчових технологій

Центр дистанційного навчання ОНАХТ