Про об’єднане міжкафедральне засідання по розгляду дисертації Мартиросян І.А.

17 липня 2020р. 11 00 годині відбулась попередня експертиза дисертаційної роботи Мартиросян Ірини Ашотівни на тему «Підвищення зносостійкості текстильних матеріалів шляхом їх обробки біоцидними речовинами», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів. Дана робота є новою у сфері непродовольчих товарів, а саме підвищення зносостійкості текстильних матеріалів шляхом їх обробки біоцидними речовинами проводилось вперше в Україні, що започаткувало нову еру в області товарознаства і тектистильної галузі.

До об’єднаного міжкафедрального засідання були запрошені фахівців з: кафедр Одеської національної академії харчових технологій: проф., доктора техн. наук з товарознавства Бочарову О.В., проф., доктора техн. наук з товарознавства Мардар М.Р., проректора з наукової роботи, доц., канд. техн. наук Поварову Н.М., проф., докт. техн. наук Капрельянц Л.В. доц., канд. техн. наук з товарознавства Кордзая Н.Р, доц., проф. кафедри товарознавства та митної справи, доктора техн. наук Верхівкера Я.Г.; канд. техн. наук товарознавства Валевську Л. О.; проф., доктора техн. наук з товарознавства непродовольчих товарів, голову Спеціалізованої Ради К 32.075.04 зі спеціальності 05.18.08
Байдакову Людмилу Іванівну.І. (Луцький національний технічний університет); проф. доктора техн. наук, вченого секретаря та члена Спеціалізованої вченої Ради К 32.075.04 зі спеціальності 05.18.08 Ягелюк Світлану Володимирівну, (Луцький національний технічний університет); проф. доктора техн. наук з товарознавства непродовольчих товарів, завідувача кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Львівського торговельно-економічного університету, члена Спеціалізованих вчених Рад К 32.075.04 та К.35.840.02 зі
спеціальності 05.18.08 Ємченко Ірину Володимирівну; доцента, канд. техн. наук з товарознавства непродовольчих товарів, зав. кафедри товарознавства та експертизи в митній справі ЛНТУ, члена Спеціалізованої вченої Ради К 32.075.04 зі спеціальності 05.18.08 Пахолюк Олену Василівну.В.; проф., доктор техн. наук, завідувача кафедри матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну Супрун Наталю Петрівну, професора, заступника зав. кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології національного
університету «Львівська політехніка», доктора хім. наук Лубенець Віру Ільківну, яка є одним з розробників біоцидних препаратів, що досліджуються у дисертаційній роботі Мартиросян І.А., доцента, докт. техн. наук, зав. кафедри метрології та метрологічного забезпечення Одеської державної академії технічного регулювання та якості Боряк Костянтина Федоровича. Також запрошена доцент, канд. техн. наук з товарознавства непродовольчих
товарів, заст.. завідувача відділу товарознавчих та гемологічних досліджень Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Мартосенко Марина Григорівна.

Новый точечный рисунок (2)

Новый точечный рисунок (3)

Новый точечный рисунок (6)