Робочі програми 076 спеціальності ОПП «Комерційна діяльність і товарознавство та експертиза в митній справі»

Освітньо-професійна програма «Комерційна діяльність і товарознавство та експертиза в митній справі»

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ- Перший (бакалаврський) рівень

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ-Другий (магістерський) рівень

РП -Управління безпечністю товарів- магістр. Розробник- ОВ Бочарова

РП-Tоварознавство-непродовольчих товарів-бакалавр-Розробник-IA-Maртиросян

РП -Теоретичні Основи Товарознавства-бакалавр. Розробник-ОВ Бочарова

РП- Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння та культурних цінностей- магістр. Розробник КС Гарбажій

РП — Товарознавство товарів і послуг-бакалавр. Розробники ОВ Бочарова, ІА Мартиросян

РП МИТНА СПРАВА — 2019 МАГИСТР. Розробник КС Гарбажій, ТМ Смокова

РП-ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ В МИТНИХ ОРГАНАХ-магістр. Розробники ОВ Бочарова, ТМ Смокова

РП- Організація управління в митних органах-магістр. Розробники ОВ Бочарова, ТМ Смокова

РП — Товарознавство тари та пакувальних матеріалів — бакалавр. Розробник ЯГ Верхівкер

РП -Методи дослідження показників якості. Розробник ОВ Бочарова