Силабуси навчальних дисциплін

Товарознавство тари та пакувальних матеріалів_Верхівкер ЯГ

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В МИТНІЙ СПРАВІ_Смокова ТМ

Товарна номенклатура та міжнародна система кодування товарів_Мартиросян ІА

Товарознавство Непродовольчих Товарів_Мартиросян ІА

Естетика товарів та дизайн_Гарбажий КС

Товарознавство (харчові продукти)_Гарбажій КС

Товарознавство_смакові товари- Луцькова В.А.

Основи технології виробництва товарів_Верхівкер ЯГ, Недобійчук ТВ

Дослідна робота _Памбук СА

Товарознавство товарів тваринного походження_Памбук СА

Силабус Вирішення практичних_Верхівкер ЯГ, Мірошниченко ОМ