Силабуси навчальних дисциплін

Товарознавство тари та пакувальних матеріалів_Верхівкер ЯГ

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В МИТНІЙ СПРАВІ_Смокова ТМ

Товарна номенклатура та міжнародна система кодування товарів_Мартиросян ІА

Товарознавство Непродовольчих Товарів_Мартиросян ІА

Товарознавство_смакові товари- Луцькова В.А.

Вступ до фаху. Луцькова ВА

Основи технології виробництва товарів_Верхівкер ЯГ, Недобійчук ТВ

Дослідна робота _Памбук СА

Товарознавство товарів тваринного походження_Памбук СА

Силабус Вирішення практичних_Верхівкер ЯГ, Мірошниченко ОМ

Силабус_МВуЗВО_2021

Силабус Митна справа_Смокова Т.М.

Силабус ЕДвМО _Смокова Т.М.

Силабус Митні збори та тарифи_Смокова Т.М.

Силабус Основи митної справи_Смокова Т.М. (1)

Силабус ОУвМС _Смокова Т.М.