Склад кафедри

my foto — копия Бочарова Оксана Володимирівна – д.т.н.,  завідувач кафедри товарознавства та митної справи

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю «товарознавство» в Київському торговельно-економічному університеті. Тема дисертації: «Наукове обґрунтування методології формування та контролю якості дисперсних систем продуктів перероблення плодів та овочів».

Є автором першого в Україні підручника з управління безпечністю харчових продуктів на основі концепції ХАССП, що розроблений для студентів-товарознавців (Управління безпечністю товарів. 2014р.) та підручника для студентів-технологів (НАССР та системи управління безпечністю харчових продуктів. 2019 р. Одеса, Атлант. 376 с.).

Наукові статті опубліковано в фахових журналах України та в іноземних журналах, які входять до міжнародної наукової бази Скопус, а саме: Journal of The Science of Food and Agriculture, International Journal of Dairy Тechnology, Journal of Food Measurement and Characterization, Journal of Food Processing and Preservation, International Food Research Journal, Journal of Solid State Electrochemistry.

В 2017 році пройшла стажування та підвищила кваліфікацію у Вищій школі Економіки (Польща, Бидгощ) за темою «Європейські системи забезпечення якості навчання в галузі технології харчування»

Є постійним  членом спеціалізованої Вченої ради Д 41.088.02 ОНАХТ. В 2015-2019 рр приймала участь в проведенні акредитаційної експертизи підготовки магістрів ВНЗ України за фахом «товарознавство». У 2014-2016 роках приймала участь у роботі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з товарознавства, а в 2018р – у журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з товарознавства.  Є офіційним опонентом дисертаційних робіт науковців України та рецензентом наукових статей як в українських так і в іноземних журналах.

Коло наукових інтересів:

 • Безпечність харчових продуктів та системи управління безпечністю на основі концепції НАССР
 • Антиоксиданти та редокс-системи
 • Плодові соки, йогурти, пиво: розроблення нових методів виявлення аутентичності та оцінювання якості; застосування методів сенсорного аналізу для оцінювання якості та аутентичності
 • Рослинні барвники (антоціани) та харчові добавки (консерванти, зокрема бензоати, та стабілізатори). Фізико-хімічні методи прогнозування та регулювання консистенції соків та паст.

З 2016 р є керівником держбюджетної наукової теми «Оцінювання  та управління безпечністю продуктів рослинного походження»

Наукові та методичні роботи:

Є автором більш як 100 наукових та методичних видань, в тому числі  монографії «Формирование качества соков, окрашенных антоцианами». Є автором 9 патентів, з яких 5 – на винахід.

Розробила навчально-методичні комплекси дисциплін: Сенсорний аналіз, Естетика товарів та дизайн, Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва, Вступ до фаху, Технологічна експертизи харчових виробництв, НАССР та системи управління безпечністю харчових продуктів, Теоретичні основи безпечності харчових продуктів, Методологія і організація наукових досліджень, Товарознавство.

Викладає дисципліни:

 • Товарознавство
 • Безпечність товарів
 • Управління безпечністю товарів
 • Теоретичні основи безпечності харчових продуктів

Контакти:

e-mail: user108849@te.net.ua

tel: 099 539 82 84

Aдреса: м.Одеса, вул Канатна 112, корп.Б-325

лото

Верхівкер Яков Григорович- доктор технічних наук. Професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004 рік), Заслужений діяч науки і техніки України (2018 рік), професор кафедри «Товарознавства та митної справи».

У 1995 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.12 «Процеси та апарати харчових виробництв» за темою «Енергетичні основи процесу стерилізації консервів у сучасних апаратах періодичної та безперервної дії».

У 2005 році отримав наукове звання професора за кафедрою «Харчових технологій, інженерії та агрономії».

Є автором більш ніж 160 публікацій у фахових виданнях України та іноземних журналів, в тому числі є співавтором 7 навчальних посібників та наукових видань по базовим питанням харчової консервної промисловості. Має більш ніж  40 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.

Голова Технічного комітету стандартизації ТК-154 «Соки та соковмісні продукти».

З 2006 року Науковий керівник Науково-дослідної лабораторії «Стерилізації, оцінки якості та безпеки харчових продуктів» , яка за замовленням підприємств харчової промисловості, розробляє науково обґрунтовані режими теплової обробки різних видів харчової сировини і готових продуктів харчування.

У 2016 році пройшов стажування та  підвищив кваліфікацію у Інституті біохімії ім. О. В. Палладіна Національної академії наук України.

Є постійним членом спеціалізованої Вченої ради Д 41.088.01 по захисту дисертаційних робіт. Не одноразово виступав опонентом по дисертаційним роботам та експертом наукових статей в українських та закордонних виданнях. Є членом редакційних колегій відомих спеціалізованих журналів.

Виконує обов’язки члена експертної ради МОН України з технологій харчової, легкої та хімічної промисловості.

Коло наукових інтересів

Технологія та обладнання харчових виробництв;

Пастеризація та стерилізація широкого асортименту консервованої продукції;

Споживча тара для харчових продуктів;

У 2016-2017 роках був науковим керівником держбюджетної наукової теми «МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, АДАПТОВАНОЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА».

Викладає дисципліни:

 • Теоретичні основи харчових технологій
 • Гігієнічні основ проектування харчових виробництв
 • Стандартизація, метрологія та сертифікація
 • Методика викладання у ЗВО

Для всіх  дисциплін розробив навчально-методичні комплекси

Контакти:

e-mail: yaverkhivker@gmail.com

tel: 067 480 49 28

Aдреса: м.Одеса, вул Канатна 112, корп.Б-403

 

 • дроздов

Дроздов Олександр Ілліч – член Національної спілки журналістів України, к.т.н., доцент кафедри товарознавства та митної справи.

Закінчив  ОТІХП ім. М.В. Ломоносова у 1982 р. Диплом з відзнакою, спеціальність  „Технологія консервування”. Кандидат технічних наук, спеціальність 05.18.02 – Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів та комбікормів. Тема дисертації: «Комплексне використання жмиху плодових кісточок при виробництві комбікормів». Захист у 1989 р. На викладацькій роботі з 1986 р. З 1997 р. по теперішній час – на посаді доцента.

 

 

Коло наукових інтересів:

 1. Безпечність харчових продуктів.
 2. Створення нових харчових продуктів загального та функціонального призначення, тари.
 3. Винахідництво, охорона інтелектуальної власності (автор 10 патентів).

Підвищення кваліфікації:

 • Науково-виробнича асоціація „Одеська біотехнологія” (без відриву від виробництва, 90 год., квітень – червень 2018 р.).
 • Тренінг з впровадження на харчових підприємствах Системи безпечності харчових продуктів HACCP, березень 2018 р.

(Свідоцтво про проходження теоретико-практичного курсу „Система менеджменту безпечності харчових продуктів ( ISO 22000). Принципи НАССР” та „Внутрішній аудит систем управління згідно ДСТУ ISO 19011:2012”)

 • Практикум у Публічному акціонерному товаристві „Національна суспільна телерадіокомпанія України”. Отримав підготовку і виконував роботу журналіста і радіоведучого (без відриву від виробництва, листопад-грудень 2018 р.). Сертифікат про успішне проходження програми „Практикуму на Суспільному” від 14.01.2019 р.

Автор наукових, науково-методичних, науково-популярних та консультаційних публікацій з наукової, професійної, суспільної та  культурної тематики.

Учасник Масового диктанту з української мови в Одесі, 2018 р. Підготував 2 магістра.

Автор 1 монографії, понад 50 наукових публікацій та 10 патентів, понад 20 науково-популярних, консультаційних публікацій з професійної та культурної тематики в періодичних виданнях, однієї радіопередачі на „Суспільному радіо Одеса”.

 

Досвід практичної роботи:

2001 – 2004 рр. – на посадах керівника структурних підрозділів Державного науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту “Консервпромкомплекс” та Науково–виробничого об’єднання (НПО) Консервкомплекс” – завідувач Проблемною науково-дослідною лабораторією, завідувач науково-дослідною лабораторією, завідувач науково-дослідним відділом (за сумісництвом).

Учасник  Одеської філії Світового еко-ком’юніті Green Drinks.

Член Одеської міської організації споживачів «Захист».

Керівник наукового студентського гуртка „Експерт”.

Куратор академічної групи.

Викладає дисципліни:

«Товарознавство харчових продуктів»

«Товарознавство» (розділ «Товарознавство вторинної сировини»)

«Основи технології виробництва товарів»

«Визначення терміну придатності товарів»

«Методи дослідження показників якості»

Контакти:

робочий телефон: 712-40-01

т. 068-818-50-60

e-mail: odessitaleks@ukr.net

м.Одеса, вул Канатна 112, корп. Б, ауд. 403

Гарбажый

Гарбажій Катерина Станіславівна – кандидат  сільськогосподарських наук, доцент кафедри товарознавства та митної справи

У 2005 році закінчила Одеський державний аграрний університет з дипломом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Спеціаліст з ветеринарної медицини»

Кандидат сільськогосподарських наук з 2010 року. Дисертацію захищено «8» квітня 2009 року у спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З. Ґжицького МОН України.

Постійно приймає участь у наукових конференціях викладацько-професорського складу. Готує студентів для участі у науково-практичних студентських конфнренціях.

Має 36 публікації, з них 25 наукових та 11 навчально-методичного характеру, у тому числі 9 наукових  праць опубліковано у вітчизняних рецензованих фахових виданнях, 2 з яких входять до наукометричної бази Scopus.

У 2015 році підвищила кваліфікацію у Французькому закладі вищої освіти Viti Agro Campus (м. Бон, Франція) та отримала сертифікат про проходження стажування. З 13-28.02.2018р. підвищила кваліфікацію в НДІ за програмою «Сенсорний аналіз харчових продуктів». 15.03.2018 р. пройшла теоретично-практичний курс «Система менеджменту безпечності харчових продуктів (22000). Принципи HACCP» та «Внутрішній аудит систем управління згідно ДСТУ ISO19011:2012».

Сфера наукових інтересів:

Визначення якості продукції рослинного і тваринного походження, які поступають на споживчий ринок України.

Викладає дисципліни:

 • «Університетська освіта»
 • «Естетика товарів та дизайн»
 • «Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння і культурних цінностей»
 • «Товарознавство рослинного походження»

Розробила методичні вказівки до виконання практичних робіт, індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни «Дослідна робота», «Естетика товарів та дизайн», «Товарознавство непродовольчих товарів», «Митна справа» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Контакти:

Вул. Канатна, 112, м. Одеса, корпус-Б, каб. 323а

Е-mail: garbazhiykat@gmail.com

Тел: 0674661472

Мартиросянq8myZlnGzcI Ірина Ашотівна – старший викладач кафедри товарознавства та митної справи

У 2006р. закінчила Донецький національний університет економіки та торгівлі ім. М. Туган-Барановського за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі», кваліфікація – товарознавець-експерт.

Готується до захисту дисертаційної роботи на тему: «Підвищення зносостійкості текстильних матеріалів шляхом обробки біоцидними речовинами»

Педагогічний стаж – 13 років

У 2015р. отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації ДЗО «ОІПДО НУХТ» за програмою «Сучасні напрями розвитку харчової галузі»

У 2015р. отримала сертифікат за програмою «Агент з митного оформлення».

З 2016 по 2018р. без відриву від виробництва підвищила кваліфікацію в ОНАХТ у Вищій школі педагогічної майстерності загальним обсягом 20 кредитів.

Посіла І місце в огляді-конкурсу кабінетів ОТК ОНАХТ у 2016-17рр.

Посіла І місце в обласному огляді-конкурсі методичної роботи у 2017р.

У 2018р. підвищила кваліфікацію на цільовому семінарі за темою: Вимоги міжнародних стандартів до управління якістю та безпечністю харчових продуктів»

Коло наукових інтересів:

 • Товарознавство непродовольчих товарів;
 • Текстильна промисловість
 • Антимікробна обробка
 • Митна справа
 • Розроблення товару
 • Експертиза товарів

Є автором більше 50 наукових та методичних видань.

Розробила навчально-методичні комплекси дисциплін: Основи митної справи, Технічні засоби митного контролю, Митні платежі, Товарознавство непродовольчих товарів, Митний контроль переміщення фізичних осіб.

 • Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Митні збори і тарифи» для рівня «Бакалавр»
 • Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи митної справи» для рівня «Бакалавр»
 • Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Технічні засоби митного контролю» для рівня «Бакалавр»
 • Конспект лекцій з дисциплін «Основи митної справи», «митні збори і тарифи». «Технічні засоби митного контролю», «Митна справа» для рівня «Бакалавр»
 • Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Митні збори і тарифи» для рівня «Бакалавр»
 • Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Основи митної справи» для рівня «Бакалавр»
 • Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Технічні засоби митного контролю» для рівня «Бакалавр»
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Митна справа» для рівня «Магістр»

Викладає дисципліни:

 • Основи митної справи;
 • Митний контроль переміщення фізичних осіб;
 • Товарознавство непродовольчих товарів;
 • Розроблення товарів
 • Інтернет-брендинг
 • Експертиза товарів
 • Основи митного права, митні збори і тарифи;
 • Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил

Контакти

Вул. Канатна, 112, м. Одеса, корпус-Б, каб. 323а

Тел.: +38 (063) -938 -5555

Е-mail: miaviva@ukr.net

Смокова ТетDSC_0279яна Миколаївна – старший викладач кафедри товарознавства та митної справи ОНАХТ за сумісництвом.

У 2005 році закінчила Юридичний факультет Одеського національного морського університету і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Організація перевезень та управління на транспорті», спеціалізації «Організація митного контролю».

Свою практичну діяльність почала з 2005 року асистентом кафедри «Організація митного контролю на транспорті» Одеського національного морського університету, де були проведені лекційні заняття з дисциплін: Основи зовнішньоекономічної діяльності, митні режими, митно – транспортні операції; семінарські та практичні заняття з дисциплін: товарознавство та експертиза в митній справі, митно – брокерські операції, економічна діяльність митних органів, митні тарифи і розрахунки та технологічні операції в митній справі.

Поряд з викладацькою діяльністю починаючи з 2005 року по теперішній час бере участь в комерційному проекті з підготовки та підвищення кваліфікації декларантів (митних брокерів), а також ведеться практична діяльність з процедури обліку осіб, що здійснюють операції з товарами у митних органах Державної фіскальної служби України.

У 2012 році закінчила аспірантуру ОНМУ за спеціальністю «Управління проектами та програмами» у теперішній час здійснюється робота з написання і захисту дисертації на здобуття наукового ступеня к.т.н. за темою «Управління інтеграцією учасників проектів транспортно-логістичних центрів».

Видано в співавторстві навчальний посібник «Основи митної справи», рекомендований Міністерством освіти і науки України (2009 р.), навчальний посібник «Митно-транспортні аспекти поняття товару» (2010 р.).

Приймала участь в семінарі, що проводився законодавцями кодексу та представниками бізнес – структур у сфері ЗЕД за темою «Митне регулювання у світлі нового Митного кодексу України».

Коло наукових інтересів:

– Вільні митні зони – світовий досвід створення та перспективи розвитку в України;

– Політика протекціонізму і лібералізації в світовій торгівлі;

– Відновлення транзитного потенціалу України, у зв’язку з інтеграцією в світовий економічний простір.

Наукові та методичні роботи:

Є автором понад 10 наукових публікацій у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, брала участь в написанні 3 колективних монографій «Соціальна трансформація: сім’я, шлюб, молодь, середній клас та інноваційний менеджмент у країнах Нового Шовкового шляху», «Проектний та логістичний менеджмент: Нові знання на базі двох методологій» і «Математичні моделі та новітні технології управління економічними та технічними системами».

Розробила навчально-методичні комплекси дисциплін: Основи митної справи, митні тарифи і розрахунки, митна справа.

Викладає дисципліни:

 • Основи митної справи;
 • Митна справа;
 • Митні тарифи та розрахунки;

Контакты:

e-mail: smokova.tm@gmail.com

tel. 0672915877

31042932_1647859725309329_3083058074894729216_n

Луцькова Вікторія Анатоліївна  асистент кафедри товарознавства та митної справи

У 2015р. закінчила Херсонський національний технічний університет та отримала диплом спеціаліста з відзнакою зі спеціальності «Технологія продуктів бродіння та виноробства». У 2016р. отримала другу вищу освіту СВО «Магістр» зі спеціальності «Бізнес-адміністрування». З 2015-2018рр. – Аспірант кафедри технології вина та енології Одеської національної академії харчових технологій, Одеса (Україна). Тема дисертації – «Розробка технології крижаного вина в агрокліматичних умовах Північного Причорномор’я”.

З 15-30.06.2017р. підвищила кваліфікацію в НДІ за програмою «Сенсорний аналіз харчових продуктів». З 04.09-25.12. 2017р. пройшла стажування у Словацькій академії наук, Інститут молекулярної біології, кафедра мікробіології, м. Братислава (Словаччина).

Закінчила художню школу  (свідоцтво 71/10, програма образотворчого мистецтва декоритивно-прикладного напряму).

Коло наукових інтересів:

 • Технологія та товарознавство вина, крижані вина, ампелографія
 • Сенсорний аналіз
 • Естетика товарів та дизайн

Є автором більше 20 наукових та методичних видань, є автором 3 патентів. Постійний учасник міжнародних та вітчизняних конференцій.

Викладає дисципліни:

– Практичні заняття з дисципліни «Естетика товарів та дизайн; лабораторні роботи з товарознавчих дисциплін.

– Товарознавство продуктів рослинного і тваринного походження (лабораторні роботи).

– Основи технології продуктів харчування (практичні заняття).

Контакти

Вул. Канатна, 112, м. Одеса, корпус-Б-325

Е-mail: ostapenkoviktoriya7@gmail.com

изображение_viber_2020-06-30_17-13-00

Крупицька Лариса Олександрівна –  асистент кафедри товарознавства та митної справи

Закінчила Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, за фахом біологія і отримала кваліфікацію бакалавра в 2008-2012 г, продовжила навчання за спеціальністю мікробіологія та та отримала диплом  магістра з відзнакою в 2013 р

Закінчила аспірантуру в ОНАХТ за спеціальністю 03.00.20 (біотехнологія) в 2017 році під керівництвом д.т.н., проф. Капрельянц Л.В., тема дисертаційної роботи «Розробка технології біологічно активних синбіотичних добавок». Роботу захистила в грудні 2018 р отримала ступінь кандидата технічних наук.

Є автором більше 20 наукових та методичних видань. Найбільш значимі публікації:

 1. Research into fatty acid composition of probiotic consortiums with the inclusion of propionic acid bacteria / L. Krupytska et all // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2017, No. 3 (6): 15-20. (Scopus)
 2. Lutskova V, Martirosyan I, Krupytska L. Analysis of consumer preferences when choosing wine. Ukrainian journal of food science. Vol. 8, Is. 1. P. 30-47.
 3. Крупицька Л. О, Луцькова В.А. (2020), маркування харчових продуктів в умовах глобалізаціїї економіки, Збірник тез доповідей 80 наукової конференції викладачів академії 14 – 17 квітня 2020 р., Одеса ОНАХТ- С 152-154

 

Проводить лабораторні  та практичні заняття з наступних дисциплін:

Методи дослідження показників якості
Основи інспектування харчових виробництв
Теоретичні основи харчових технологій
Товарознавство (харчові продукти)
Товарознавство (непродовольчі товари)
Товарознавство
Дослідна робота
Товарознавство товарів тваринного походження

Контакти

Вул. Канатна, 112, м. Одеса, корпус-Б-325

Е-mail: dlauren271@gmail.com