Слово завідувача

my foto — копия

Шановні друзі!

Кафедра товарознавства та митної справи є єдиним в Одесі структурним підрозділом, який займається підготовкою фахівців за освітньою програмою «Комерційна діяльність та товарознавство і експертиза в митній справі» 076 спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність».

Особливістю підготовки за цією освітньою програмою є її багатогранність. Освітня програма сформована таким чином, щоб студент осягнув методологію товарознавчих досліджень продовольчих та непродовольчих товарів відповідно до міжнародних вимог, вмів проводити товарознавчу експертизу, а також митне оформлення товарів. В програму включені найсучасніші курси, які затребувані на законодавчому рівні в Україні та світі. Це стосується курсу з управлiння безпечністю товарів на основі аналізу ризиків (концепції ХАССП).

Це дозволяє кафедрі готувати фахівців, які можуть працювати на митниці Державної фіскальної служби України та в митних лабораторіях, в брокерських фірмах (митними брокерами або керівниками), штатними декларантами у підприємствах, що розпочали експорт; в торгово-промислових палатах, на торговельних підприємствах (товарознавцями), у службі захисту прав споживачів, відділах безпечності та якості харчових підприємств; в компаніях з сертифікації, інспектування систем безпечності та якості  як-то Бюро Верітас тощо.

Поєднання високої якості навчання з практичною підготовкою на різноманітних базах практики дозволяє майбутнім фахівцям найповніше виявити свої здібності та реалізувати себе на вибраному професійному шляху.

Викладачі кафедри  зацікавлені в професійній кар’єрі випускників та застосовують як класичні, так і новітні методи навчання. Дисципліни з митної справи викладають із застосуванням сучасних ліцензійних навчальних комп’ютерних програм.

Основна мета кафедри- забезпечити Україну затребуваними сучасними фахівцями своєї справи та надати майбутнім спеціалістам необхідні знання для чесного заможного життя. Кафедра приділяє велику увагу вивченню міжнародних угод та сучасній законодавчій базі виробництва якісних та безпечних товарів.

Ми чекаємо на співпрацю та на підтримку нашого вибору щодо поєднання кращих вітчизняних добутків  з європейським напрямом розвитку  України.